PROJEKT

NYTT PROJEKT

Projekt H20 - Vattnet


Sommaren 2022 godkändes den nya detaljplanen för kvarteret Vattnet på Limhamn. Här kommer det under 2024 och 2025 att ske stora förändring och förbättringar.


Parkeringsplatsen och bakgården till vårt kontor kommer förvandlas från en tråkig, förfallen och oattraktiv yta - som många inte ens vet existerar - till en grönskande gård där gammalt möter nytt. Genom att restaurera Carl Roséns Stol - och Möbelfabrik från 1800-talet, riva tillbyggda plåtskjul, öppna upp nya stråk och bygga nya bostäder är vår ambition att addera nya värden för flera generationer framöver. 


Rivningen påbörjades januari 2024, samtidigt som bygglovet för nyproduktionen av flerfamiljshuset H2O är inlämnat och vi funderar på fasadändringarna på den gamla

Möbelfabriken. Det blir två spännande år!