HEM


NYA

Sorgenfri

Sorgenfri är en stadsdel mitt i Malmö där stadens industri en gång växte fram. En plats där människor möttes och arbetade tillsammans.


Nya Sorgenfri har visionen att bli Malmös nya nav för kreativitet och kultur där moderna bostäder och gröna mötesplatser ska förvalta platsens historia.   KIZAZI

Fastigheter

KIZAZI är swahili och betyder "generation". KIZAZI är ett familjeföretag som genom en gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning nu har tagit steget in i byggbranschen. Vi bygger nu för framtiden!


Vi kommer att fortsätta bygga fastigheter där kvalitet, funktionalitet står i centrum och där vi vill skapa bostäder för kreativitet och interaktion mellan människor. KIZAZI bygger broar mellan människor och miljö och där kärnan är ett tryggt hem för alla.

© Kizazi AB 2016