OM KIZAZI

KIZAZI är ett familjeföretag som förvaltar hyresfastigheter i Malmö. Våra fastigheter ligger i Slottstaden, Limhamn och på Nya Sorgenfri. De innehåller lägenheter, lokaler, garage och parkeringsplatser. Uthyrningen sköts av Lifra


Förutom förvaltning av befintliga fastigheter fokuserar vi för tillfället på fastigheten på Limhamn där en ny detaljplan vann laga kraft sommaren 2022. Läs mer om projektet här. Vi bygger för framtiden!

 

Kontakta oss gärna vid frågor.


KIZAZI

Vad gör vi?


LEDBUSSEN 1

Nybyggt flerfamiljshus på Nya Sorgenfri. Läs mer.